Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/totalcon/public_html/connexion_string.php on line 2

Warning: mysql_connect(): Access denied for user 'totalcon_ghed'@'localhost' (using password: YES) in /home/totalcon/public_html/connexion_string.php on line 2

Deprecated: mysql_select_db(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /home/totalcon/public_html/connexion_string.php on line 3

Warning: mysql_select_db(): Access denied for user ''@'localhost' (using password: NO) in /home/totalcon/public_html/connexion_string.php on line 3

Warning: mysql_select_db(): A link to the server could not be established in /home/totalcon/public_html/connexion_string.php on line 3
Total Consulting
Întrebări frecvente
Ce sunt Fondurile Structurale (finanţarea europeană)?

Fondurile Structurale şi Fondul de coeziune sunt instrumentele financiare ale politicii de coeziune economică şi socială comunitare, prin care se sprijină reducerea decalajului dintre nivelul de dezvoltare al diferitelor regiuni din statele membre ale Uniunii Europene şi promovarea, în acest mod, a coeziunii economice şi sociale.
În prezent, în Uniunea Europeană există patru fonduri structurale:

 • Fondul Social European (FSE), a cărui înfiinţare a fost prevazută prin Tratatul de la Roma;
 • Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă (FEOGA), Secţiunea Orientare, creat în 1962
  (împarţirea în secţiuni "orientare" şi "garantare" datează din 1964, secţiunea "garantare", reprezentând instrumentul financiar al Politicii Agricole Comune);
 • Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), înfiinţat în 1975;
 • Instrumentul Financiar pentru Orientarea Pescuitului (IFOP), creat în 1993.

Cum pot fi accesate aceste fonduri în România?

În România aceste fonduri pot fi accesate prin intermediul unor instrumente specifice, denumite formal Programe Operaţionale, care includ o diversitate de subprograme clasificate în raport cu diverse arii de activitate.

Alocarea Fondurilor Nerambursabile se realizează în baza unei Cereri de finanţare, însoţită de un set de documente standard, diferenţiate de la caz la caz, ce trebuie însă să respecte anumite criterii de elaborare şi să răspundă unui ansamblu de cerinţe.

Care este suma nerambursabilă ce poate fi obţinută?

Valoarea eligibilă nerambursabilă este stabilită în ghidul de finanţare al fiecarui program, ea fiind variabilă între 50% şi 100% din valoarea totală a investiţiei propuse. Diferenţa procentuală existentă, împreună cu cheltuielile neeligibile dar necesare derulării proiectului (ex. TVA-ul, diverse taxe şi impozite fiscale, etc.) sunt suportate de beneficiar.

O evaluare a investiţiilor şi a capacitaţii acestora de a genera profit pe termen lung, este un motiv suficient, pentru un potenţial solicitant, de a accesa aceste fonduri chiar şi în condiţiile cofinanţării.

La ce categorii de activităţi finanţabile ar trebui să vă gândiţi?

Aria activităţilor finanţabile prin Fonduri Nerambursabile este extrem de vastă. Practic orice idee de afaceri poate beneficia de acest tip de susţinere financiară dacă reuşeşte să-şi demonstreze necesitatea şi beneficiul generat.
Orientativ vă puteţi gândi la :

 • Construcţii, modernizări şi extinderi de spaţii pentru servicii şi/sau producţie din cele mai diverse tipuri de activitate (turism, service auto, IT, sănătate, instalaţii, etc.)
 • Achiziţia de utilaje, echipamente, bunuri tangibile şi intangibile (soft-uri, licenţe, programe);
 • Dezvoltarea resurselor umane proprii sau adiacente;
 • Implementarea Sistemelor de Management;
 • Activităţi,din spaţiul rural, agricole sau non-agricole.

De ce ar trebui să apelaţi la noi ca şi firmă de consultanţă?

Răspunsul este strict legat de:

 • experienţa dobandită în elaborarea şi implementarea proiectelor;
 • raportul optim cost/calitate promovat; se oferă consultanţă gratuită pentru fiecare solicitant, până în etapa în care se evaluează în mod real şansele de viabilitate ale proiectului;
 • responsabilitatea pe care ne-o asumăm pentru fiecare solicitant, indiferent de marimea proiectului de investiţii, atât în faza de elaborare cât şi în cea de implementare;

Care este rolul nostru?

Firma de consultanţa va fi alături de dumneavoastră din faza de concept şi pană la finalizarea implementării proiectului. Rolul nostru constă în:

1. Identificarea Programului Operaţional aferent ideii şi statutului deţinut de solicitant;
2. Elaborarea documentaţiei necesare întocmirii Dosarului Cererii de Finanţare:

 • Plan de afaceri;
 • Memoriu justificativ;
 • Devize, proiecţii financiare;
 • Obţinerea unor avize, acorduri;
3. Înaintarea Cererii de Finanţare către Autoritatea de Management responsabilă;
4. Implementarea proiectului:

 • Întocmirea dosarelor de achiziţii;
 • Organizarea şi derularea procedurilor legale de achiziţii;
 • Asistenţa în încheierea contractelor de achiziţii;
 • Monitorizarea activităţilor din proiect;
 • Elaborarea Rapoartelor de Progres;
 • Elaborarea Cererii de Rambursare;
 • Întocmire documente justificative solicitate de Autoritatea de Management;
 • Asigurarea promovării şi publicităţii aferente proiectului;

Ce documente ne pot ajuta în a stabili Programul Operaţional eligibil ideii de finanţare?

Pentru a identifica Programul Operaţional destinat proiectului propus, prin verificarea conformităţii solicitantului la criteriile de eligibilitate specifice acestuia, avem nevoie de informaţii referitoare la: statutul juridic, forma de constituire, activităţile CAEN autorizate şi desfaşurate, tipul societăţii, forma în care sunt deţinute bunurile şi terenurile, evoluţia financiară a societăţii, locaţia proiectului şi obiectivul detaliat al investiţiei.